Đại biểu Quốc hội đau lòng vì 'con em mê phim ngoại, quên lịch sử Việt'