Đại án VNCB giai đoạn 2: Phạm Công Danh 30 năm tù, Trầm Bê 4 năm tù