Đặc vụ Mỹ tới tiền trạm cho chuyến thăm TT Trump tại sân bay Đà Nẵng