Đặc nhiệm truy đuổi 10 km, nổ súng bắt 2 cướp manh động