Đá vỉa hè Hà Nội 'tuổi thọ 70 năm' bị vỡ nát: Lát đá hết bao nhiêu tiền?

20/1,011