Đã tìm được câu trả lời vì sao số người nhập viện sau uống rượu liên tục gia tăng?