Đã thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam - Kon Tum