Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép ở Sơn Trà