Đà Nẵng làm trường đua ngựa, đua chó rộng gần 600.000 m2