Đà Nẵng gửi lời xin lỗi dân, kiểm điểm cán bộ dọa đánh dân