8 xe máy tông nhau liên hoàn, ít nhất 5 người nhập viện