Đà Lạt: Phát hiện người đàn ông treo cổ trong rừng thông