Đà Lạt: Ô tô tông trụ đèn bên hồ Xuân Hương, 2 người nhập viện