Đà Lạt: Nguy cơ mất an toàn từ xe điện ở Thung lũng tình yêu