Đà Lạt: Hai “đạo chích” cạy cửa trộm bộ sưu tập đồng hồ, vàng trang sức