Đà Lạt: Gây sự tại quán karaoke, hành hung Công an phường