Đà Lạt: Cả làng treo 'hoa đăng' bằng hồng, du khách mê tít

16/1,771