Đã hủy nổ an toàn quả bom trục vớt dưới cầu Long Biên

14/0,670