Đã giấu đường cong là phải giấu triệt để như Angela Phương Trinh mới hút sự chú ý!