Đã có kết quả xử phạt nam thanh niên nói: "Bác tao là trưởng Công an TP"