Cựu thí sinh 'Đường lên đỉnh Olympia' đang thực tập tại NASA