Cứu sống người đàn ông tự cắt cổ trong đêm cuối năm