Cứu sống nam thanh niên bị đâm thủng tim, chết lâm sàng