Cựu lãnh đạo ngân hàng GP Bank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ

13/1,134