Cựu học sinh Nguyễn Khuyến: 'Trầm cảm, suýt tự tử nhưng không hối hận'