Cựu cán bộ công an giết vợ rồi viết thư tuyệt mệnh