Cựu bí thư thị xã móc nối cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ ra sao?