Cứu 530.000 tấn đường ế, nhà máy cay đắng hạ giá bằng đường lậu