Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: 'Em không nghĩ được nhiều tiền thế'!