Cưỡng hiếp, sát hại bé trai, 3 kẻ ấu dâm Yemen bị bắn chết, treo xác