Cường Đô la đích thân đến Lạng Sơn ‘hỏi cưới’ Đàm Thu Trang?