Cười té ghế với bộ ảnh hài "Là đàn ông đã khổ, lấy nhầm vợ còn khổ hơn"