Cười sặc cách chống nóng 'vô đối' trên trường quay của sao Hoa ngữ