Cuộc thi Báo chí viết về công nhân và Công đoàn: Báo Người Lao Động đoạt giải cao nhất