Cuộc sống vùng lũ ở Huế, Hội An qua ống kính phóng viên nước ngoài