Cuộc sống 'tầm thường' hiện tại của hoa hậu Ngọc Khánh