Cuộc sống như địa ngục của người vợ khi chồng đưa nhân tình về nhà chung sống