Cuộc sống người dân Lào đảo lộn sau vụ đập thủy điện đang xây bị vỡ