Cuộc đua xây nhà chọc trời ở Việt Nam: Đỉnh cao 108 tầng ở Hà Nội