Cục trưởng Cục ATVSTP nói gì về vụ mỹ phẩm 11 tỷ nghi giả?