Cục Quản lý thị trường: Không để vụ KhaiSilk 'chìm xuống'