Cục NTBD vào cuộc, Thứ trưởng lên tiếng, Hoa hậu Đại dương nói gì?