Cục Dược khẳng định vaccine Trung Quốc lưu hành ở Việt Nam không 'rởm'