Cụ ông 'mất tích' tại bệnh viện, được phát hiện trong rừng sâu sau 3 ngày