Cụ ông đổ sơn đỏ lên ôtô trắng đỗ trước nhà gây tranh cãi