Cụ ông bị bỏ mặc đến chết khi ngã xe trên đường ngập nước