Cụ ông 87 tuổi tử vong, người thân đập phá vì cho rằng bệnh viện thiếu oxy

12/0,390