Cụ ông 87 tuổi tử vong, người nhà đập phá bệnh viện