Cứ ngỡ siêu thị là nhà mình, đôi nam nữ thản nhiên "trượt dài" trên ghế như chốn không người