Cú lột xác của Thuận Kiều Plaza sau gần 20 năm bỏ hoang giữa Sài Gòn